Hus 21

XCB.1Bänkar m m

AMA

Bänkar som är avsedda att anslutas fast till el-, vatten-... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Bänkar

Ange

 • mått
 • hur sammansättning ska utföras
 • håltagningar...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan