Hus 21

XBE.6Bänkar

RA

Under denna kod och rubrik redovisas bänkar som... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan