FÖRVARINGSENHETER

Begreppsbestämningar

  • tätmedel:

    fyllande fogmaterial som samtidigt har en god vidhäftning mot angränsande material

Till toppen av sidan