Hus 21
|
RA
FÖRVARINGSENHETER
Generation 
Hus 21

XBDFÖRVARINGSENHETER

RA

Exempel på tillämpbara standarder och rapporter:

  • SS-EN ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kulör:

    egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

  • tätmedel:

    fyllande fogmaterial som samtidigt har en god vidhäftning mot angränsande material

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan