Hus 21

XBD.6Behållare, lådor och kärl

RA

Beakta behovet av kärl för källsortering av avfall.

Beakta... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

Till toppen av sidan