Hus 21
|
RA
Behållare, lådor och kärl
Generation 
Hus 21

XBD.6Behållare, lådor och kärl

RA

Beakta behovet av kärl för källsortering av avfall.

Beakta ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avfall:

    föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med (Miljöbalken 15 kap 1§)

Till toppen av sidan