Hus 21
|
AMA RA
Hållare, hängare, krokar m m
Generation 
Hus 21

XBD.5Hållare, hängare, krokar m m

AMA

Hållare, hängare, krokar och dylikt för rörelsehindrade ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange omfattning av hållare, hängare, krokar och dylikt ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • ytskikt:

    tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan