Hus 21
|
AMA RA
Speglar
Generation 
Hus 21

XBC.5Speglar

RA

Beakta särskilda krav på speglar i våtutrymmen.

AMA ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • tätmedel:

    fyllande fogmaterial som samtidigt har en god vidhäftning mot angränsande material

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan