Hus 21
|
RA
SKÄRMENHETER
Generation 
Hus 21

XBBSKÄRMENHETER

RA

Exempel på tillämpbara standarder:

  • SS-EN 1023-1 Kontorsmöbler...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan