Hus 21
|
RA
Inredningspaneler
Generation 
Hus 21

XBB.4Inredningspaneler

RA

Redovisa paneler enligt följande

  • paneler på vägg
  • paneler ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan