Hus 21
|
AMA RA
Trappor av trä inomhus
Generation 
Hus 21

NSK.122Trappor av trä inomhus

AMA

För trappa som ska monteras i träregelvägg ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Värmekällor som undercentraler för fjärrvärme ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • fingerskarv:

  limmad längdskarv utformad med fingerliknande kilar som griper in i motsvarande spår

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan