Skorstensstegar

Begreppsbestämningar

  • expanderdon:

    fästdon där förankring uppnås genom att en del av fästdonet, ofta ring eller hylsa, bringas att expandera radiellt i ett förborrat hål Expanderingen åstadkoms genom åtdragning eller slag, kallas också för skruvexpander eller slagexpander.

  • skorsten:

    huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan