Hus 21
|
AMA RA
Gångbryggor
Generation 
Hus 21

NSJ.231Gångbryggor

AMA

Gångbrygga ska avslutas med högst det mått utanför ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange längd på gångbrygga.

Ange för fäste

  • typ
  • ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan