Hus 21
|
AMA RA MER
Nock- och takfotsräcken
Generation 
Hus 21

NSJ.14Nock- och takfotsräcken

AMA

Räckesföljare alternativt grind vid takfotsräcke ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange längd på nock- och takfotsräcke.

Ange för fäste

  • ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

MER

Mätregel

Arbete mäts i längd.

Komplettering av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur, jämför vinkel

Till toppen av sidan