Hus 21
|
AMA RA
Skorstensstegar
Generation 
Hus 21

NSJ.116Skorstensstegar

AMA

Skorstensstege ska monteras enligt tillverkarens ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange längd på skorstensstege.

Ange om arbetsplattform ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • expanderdon:

    fästdon där förankring uppnås genom att en del av fästdonet, ofta ring eller hylsa, bringas att expandera radiellt i ett förborrat hål Expanderingen åstadkoms genom åtdragning eller slag, kallas också för skruvexpander eller slagexpander.

  • skorsten:

    huvudsakligen vertikal konstruktion som innehåller en eller flera kanaler för bortförande av förbränningsgaser eller luft

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

Till toppen av sidan