Hus 21
|
AMA RA
Takpinnstegar
Generation 
Hus 21

NSJ.115Takpinnstegar

AMA

Takpinnstegar används vid taklutning från 25 grader och ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan