Stegar för fast vertikal montering utomhus

Begreppsbestämningar

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan