Hus 21
|
AMA
Stegar för fast vertikal montering utomhus
Generation 
Hus 21

NSJ.1111Stegar för fast vertikal montering utomhus

AMA

Stege ska monteras med översta stegpinne cirka 30 mm ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • hängränna:

    under takfot liggande ränna för takavvattning, se till exempel figur AMA JT-.31/2

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan