Hus 21
|
AMA RA MER
UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER
Generation 
Hus 21

NSFUNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ljudabsorbenter ska uppfylla kraven... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges även till... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • demontering:

  borttagande med vissa krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden se även under rivning

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • platta:

  produkt som är bestämd i alla dimensioner och har liten tjocklek i förhållande till längd och bredd och som tar upp belastning huvudsakligen vinkelrätt mot sitt eget plan En platta är tjockare och styvare än en skiva.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan