UNDERTAK AV FÖRTILLVERKADE KOMPONENTER

Begreppsbestämningar

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • demontering:

  borttagande med vissa krav på försiktighet. Material och utrustning som demonteras ska förbli beställarens egendom eller återanvändas/återmonteras i entreprenaden se även under rivning

 • fästbleck:

  se till exempel figur AMA JT/7, figur AMA JT-.2521/2 och figur AMA JT-.274/1

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • platta:

  produkt som är bestämd i alla dimensioner och har liten tjocklek i förhållande till längd och bredd och som tar upp belastning huvudsakligen vinkelrätt mot sitt eget plan En platta är tjockare och styvare än en skiva.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan