Hus 21
|
AMA RA
Installationsgolv i datorhall e d
Generation 
Hus 21

NSE.5Installationsgolv i datorhall e d

AMA

Stålstativ för golv som består av benstöd med justerbar ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • hur utrymme under golvet ska ventileras, till exempel ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan