KOMPLETTERINGAR AV YTTERTAKSÖPPNINGAR M M

Begreppsbestämningar

  • diktning:

    tätning och isolering

  • fogmassa:

    massa avsedd att fylla fogar

  • fästdon:

    don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

Till toppen av sidan