Takfönster

Begreppsbestämningar

 • bottningslist:

  list som monteras i fog för att ge fogmassan önskat tvärsnitt

 • diktning:

  tätning och isolering

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • hörn:

  se figur, jämför vinkel

 • slutbleck:

  beslag som monteras i karm och som utgör anslag för kolvar i dörrblad, lucka eller fönsterbåge

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

 • ångspärr:

  materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan