Diverse luckor för speciell användning

Begreppsbestämningar

  • dagermått:

    mått i en öppning, till exempel mur- eller karmöppning

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan