Hus 21

NSC.2511Kyl- och frysrumsdörrar

AMA

Karm till kyl- och frysrumsdörrar som sätts in... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • dagermått:

  mått i en öppning, till exempel mur- eller karmöppning

 • regel:

  virke med tjocklek 34–63 mm och bredd 70–125 mm (TNC 95)

 • ursparning:

  åstadkommande av slits, ränna eller hål vid tillverkning av konstruktioner eller byggnadsdel genom formsättning, murning eller motsvarande (TNC 95)

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan