Dörrar, portar och luckor för speciell användning

Begreppsbestämningar

  • diktning:

    tätning och isolering

  • ångspärr:

    materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan