Väggluckor

Begreppsbestämningar

 • dagermått:

  mått i en öppning, till exempel mur- eller karmöppning

 • diktning:

  tätning och isolering

 • tak:

    Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

 • ångspärr:

  materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan