Hus 21
|
AMA RA
Väggluckor
Generation 
Hus 21

NSC.24Väggluckor

AMA

Vägglucka för tillträde till tak från rum ska ha minsta ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

AMA föreskriver att väggluckor för tillträde till tak ska ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dagermått:

    mått i en öppning, till exempel mur- eller karmöppning

  • tak:

      Ordet tak kan användas om innertak, yttertak och ytterbjälklag.

  • ångspärr:

    materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan