Hus 21
|
AMA RA
Portar av trä
Generation 
Hus 21

NSC.232Portar av trä

AMA

Port av trä får vid leverans och inbyggnad högst ha en Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Infästning

Träkarmar

Ange om infästning ska ske med... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fuktkvot:

    kvot mellan materialets innehåll av förångningsbart vatten och materialets torra vikt se även under målfuktkvot Fuktkvot anges normalt i procent.

  • fästdon:

    don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan