Hus 21

NSC.23Portar

AMA

Port ska vara prestandadeklarerad och CE-märkt enligt SS-EN... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange för porten, för avsedd användning, aktuell... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • diktning:

    tätning och isolering

  • ångspärr:

    materialskikt avsett att försvåra transport av ånga orsakad av diffusion eller konvektion; jämför fuktskyddsskikt

Till toppen av sidan