Innerdörrar

Begreppsbestämningar

  • diktning:

    tätning och isolering

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan