Hus 21
|
AMA RA
Fönster och fönsterdörrar av plast
Generation 
Hus 21

NSC.114Fönster och fönsterdörrar av plast

AMA

Fönster och fönsterdörrar ska kunna glasas om utan ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta vid val av fönster och fönsterdörrar av plast

  • ...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan