Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • färgmaterial:

    ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

  • glans:

    förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

Till toppen av sidan