Hus 21
|
AMA RA
Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium
Generation 
Hus 21

NSC.1103Fönster och fönsterdörrar av trä och aluminium

AMA

Trä ska uppfylla fordringarna enligt... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Under denna kod och rubrik anges fönster och fönsterdörrar... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • färgmaterial:

    ämne som ingår i färg, såsom bindemedel, pigment, torkmedel, lösningsmedel och tillsatsämne

  • glans:

    förmåga hos yta att speglande reflektera ljus En yta som har hög glans sägs vara blank, medan en yta som saknar glans sägs vara matt.

Till toppen av sidan