Hus 21
|
AMA RA
Fönster och fönsterdörrar sammansatta av flera material
Generation 
Hus 21

NSC.110Fönster och fönsterdörrar sammansatta av flera material

AMA

Ytbeklädnad

Utrymmet mellan beklädnad och trä ska vara ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • fästdon:

    don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan