Hus 21
|
AMA RA
Torkmattor
Generation 
Hus 21

NSB.4Torkmattor

AMA

Ram av stål respektive rostfritt stål och aluminium ska... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange korrosivitetsklass enligt SS-EN 1993-1-1.

Ange... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • austenitiskt rostfritt stål:

    huvudsaklig grupp av rostfritt stål. Den vanligaste sammansättningen är 18 procent krom och 8 procent nickel Tillsats av molybden ger ett stål med bättre korrosionsmotstånd. God formbarhet och korrosionsbeständighet medger ett stort användningsområde. Kan vara känsligt för kloridinducerad spänningskorrosion.

Till toppen av sidan