Tätskikt av plastmatta under väggbeklädnad av plattor

Begreppsbestämningar

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • fästmedel:

    Exempel: klister, lim, lister, tejp och dylikt; jämför fästdon

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan