BELÄGGNINGAR AV GOLVAVJÄMNINGSMASSA

Begreppsbestämningar

 • bindemedel:

  beståndsdel med uppgift att åstadkomma fäste vid underlaget och att hålla samman de övriga beståndsdelarna Oorganiska bindemedel betecknas med bokstäverna G för gips, K för kalk (Kh för hydraulisk kalk), C för cement och M för murcement. Organiska bindemedel är till exempel syntetiska polymerer, olja eller alkyd.

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumfraktion som används som bindemedel

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • golvavjämningsmassa:

  massa som används för förbättring av planhet hos underlag. Massan är pumpbar och kan vara självutjämnande. Läggs normalt i skikt om 0–50 mm

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • spackelmassa:

  dispersion av halvfast konsistens som appliceras för hand på golv med hjälp av spackel, normalt i skikt om 0–50 mm

 • tillverkare:

    I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt.

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan