Hus 21
|
AMA RA
BELÄGGNINGAR AV PLASTBASERAD MASSA
Generation 
Hus 21

MHGBELÄGGNINGAR AV PLASTBASERAD MASSA

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Beläggning av plastbaserad massa ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Standardserien SS-EN 1504 gäller ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betonggolv:

  golv med betong som nötningsskikt (med eller utan målningsbehandling)

 • färg:

  (vid målning:) material bestående av bindemedel, bindemedelslösning eller bindemedelsemulsion samt färgämnen i form av dispergerade pigment avsett att anbringas på en yta och efter torkning bilda ett tunt skikt

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • undergolv:

  konstruktion som utgör underlag för golv

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan