Beläggningar av plastmassa i tunnskikt

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • impregnering:

    behandling med lösning som tränger in i materialet Impregnering av trä utförs vanligen för att skydda mot röta och mot angrepp av organismer, exempelvis svampar eller insektslarver.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan