Hus 21
|
AMA RA
BELÄGGNINGAR AV BITUMENBUNDEN MASSA
Generation 
Hus 21

MHFBELÄGGNINGAR AV BITUMENBUNDEN MASSA

AMA

Beläggningar av bitumenbunden massa i hus ska uppfylla ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Standardserien SS-EN 1504 kan användas för användning ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan