BELÄGGNINGAR AV BITUMENBUNDEN MASSA

Begreppsbestämningar

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda av bitumen

  • hus:

    byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan