Hus 21
|
AMA RA
Golvbeläggningar av hårdbetongmassa
Generation 
Hus 21

MHC.1Golvbeläggningar av hårdbetongmassa

AMA

Beläggning ska utföras i ett homogent skikt.

Underlag ska ha... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

 • tjocklek på skikt beroende på kemisk, dynamisk, mekanisk...
Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • hårdbetong:

  betong med förhöjd hållfasthet och slitstyrka

 • limning:

  (allmänt:) sammanfogning med lim (vid målningsarbeten:) strykning med limlösning

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan