Golvbeläggningar av cementmosaikmassa på fyllning, isolerplattor e d

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • golv:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • träfiberskiva:

  skiva bestående av lignocellulosafibrer, vilkas bindning till varandra i första hand beror på fibrernas egna vidhäftningsegenskaper (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan