Golvbeläggningar av cementmosaikmassa

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • elastisk fogmassa:

  fogmassa som efter härdningen har ett övervägande elastiskt beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser är i det närmaste proportionella mot deformationen

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan