Vattentäta golvbeläggningar av plastmatta

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

  • vägg:

    huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan