Hus 21
|
AMA RA
BELÄGGNINGAR AV MATTA ELLER PLATTOR AV GUMMI
Generation 
Hus 21

MFHBELÄGGNINGAR AV MATTA ELLER PLATTOR AV GUMMI

AMA

Vid läggning får den relativa fuktigheten (RF) i underlaget ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange vilken standard och klass ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fogtätning:

    Fogtätning av mattor och dylikt kan utföras genom exempelvis fogförslutning eller svetsning.

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan