Beläggningar av fanergolv inomhus

Begreppsbestämningar

 • faner:

  tunn skiva av trä, avsedd att användas som ytbeläggning i förskönande eller förstärkande syfte eller att ingå i plywood eller lamellträ (TNC 95) Faner är antingen knivskuren eller svarvad med en tjocklek upp till 5 mm.

 • fanergolv:

  golvbeläggning med ytskikt av fanerträ med tjocklek kring 1,0 mm på underlag av en lamellträbaserad skiva med en totaltjocklek på ca 7–10 mm

 • fanerträ:

  material som består av hoplimmade träfanerark med fibrerna orienterade i balkelementets längdriktning, alternativt med vissa av fanerskikten orienterade i skivelementets tvärriktning Fanerträ kan även benämnas LVL (Laminated Veneer Lumber).

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • golvkonstruktion:

  konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

 • hellimning:

  limning där lim stryks över hela fogytan

 • kant i kant:

  skarv där våderna skjuts stumt mot varandra vid uppsättning av tapet och väv

 • klarlack:

  opigmenterad genomsynlig lack

 • lamellparkett:

  parkett med slitskikt av träfaner tjockare än 2,5 mm

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • not:

  längsgående, rännformig fördjupning i kanten av till exempel en bräda, avsedd för fogning tillsammans med fjäder (TNC 95)

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • skiva:

  formstabil produkt som har bestämd tjocklek som är betydligt mindre än dess längd eller bredd och som har en hög grad av styvhet

 • spont:

  fog som bildas av not och (fast eller lös) fjäder

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan