Hus 21
|
AMA RA
Beläggningar av lamellparkett inomhus på betong eller lättbetong
Generation 
Hus 21

MCC.21Beläggningar av lamellparkett inomhus på betong eller lättbetong

AMA

När mellanlägg används i kombination med fuktskydd av ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Beakta att underlag ska ha en ytjämnhet minst ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • underlag:

    materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

Till toppen av sidan