Hus 21
|
AMA RA
Beläggningar av lamellparkett inomhus
Generation 
Hus 21

MCC.2Beläggningar av lamellparkett inomhus

AMA

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Beakta att AMA föreskriver ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • hellimning:

  limning där lim stryks över hela fogytan

 • klarlack:

  opigmenterad genomsynlig lack

 • lamellbräda:

  bräda av lamellkonstruktion Lamellbrädor används vanligen för golvbeläggning.

 • lamellparkett:

  parkett med slitskikt av träfaner tjockare än 2,5 mm

 • mätning:

  ett antal operationer med avsikt att bestämma ett storhetsvärde Inom byggandet avses vanligen stommätning och detaljmätning, vilket omfattar både utsättning och inmätning.

 • not:

  längsgående, rännformig fördjupning i kanten av till exempel en bräda, avsedd för fogning tillsammans med fjäder (TNC 95)

 • parkett:

  golvbeläggning av trä som har ett slitskikt med minst 2,5 mm tjocklek och som består av sammanfogade delar vilka bildar ett mönster Delarna kan vara av massivt trä (massiv parkett) eller ha ett slitskikt som har minst 2,5 mm tjocklek (lamellparkett). Trämaterialet är vanligen ädelträ.

 • rörelsefog:

  fog som medger rörelse mellan omgivande konstruktioner

 • spont:

  fog som bildas av not och (fast eller lös) fjäder

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan