Hus 21

MCBBELÄGGNINGAR AV TRÄ UTOMHUS

AMA

Fingerskarvat eller ändspontat trävirke får inte användas... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Hänsyn ska tas till fuktrörelser i trämaterial så att... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

Se artikeln Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • fästdon:

  don för mekanisk förbindning Exempel på fästdon är spik, skruv, nit, bult, mutter, spikplåt, hake och expanderdon; jämför fästmedel

 • hus:

  byggnadsverk med uppbyggd klimatskärm omkring beträdbara utrymmen Hus omfattar installationer men inte omgivande och underliggande mark eller konstruktioner i marken, som till exempel underbyggnad eller pålning och annan markförstärkning.

 • utgångspunkt:

  referenspunkt från vilken måttsättning utgår

 • ytbehandling:

  behandling av en yta för att ge den önskade egenskaper Ytbehandling utförs oftast i skyddande eller förskönande syfte.

Till toppen av sidan