Hus 21
|
AMA RA
BELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV NATURSTEN ELLER KONSTBETONG
Generation 
Hus 21

MBBBELÄGGNINGAR OCH BEKLÄDNADER AV PLATTOR AV NATURSTEN ELLER KONSTBETONG

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Natursten

Plattor ska vara fria ... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning.

 • finslipad yta:

  (på natursten:) slät, icke speglande yta

 • fogbredd:

  se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. fogbredd vid upplag se figur Mätning av fogbredd, se Måttdefinitioner – Nr 28. Mätning av upplagslängd, se Måttdefinitioner – Nr 36.

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • fogsprång:

  avstånd mellan kanterna på fogens båda sidor Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33. fogsprång vid upplag Mätning av fogsprång, se under Måttdefinitioner – Nr 27, Nr 29 och Nr 33.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdsammansättning (TNC 95) Olika våglängdsammansättningar ger upphov till synförnimmelser som kan beskrivas som exempelvis rött, grönt, grått, brunt eller svart.

 • platta:

  produkt som är bestämd i alla dimensioner och har liten tjocklek i förhållande till längd och bredd och som tar upp belastning huvudsakligen vinkelrätt mot sitt eget plan En platta är tjockare och styvare än en skiva.

 • polerad yta:

  (på natursten:) slät speglande stenyta

Till toppen av sidan