Socklar av plattor av natursten eller konstbetong inomhus

Begreppsbestämningar

 • fogbruk:

  (till keramiska eller naturstensplattor:) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan plattor; jämför fogmassa

 • fogmassa:

  massa avsedd att fylla fogar

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • klovyta:

  (på natursten:) yta framkommen genom klyvning av natursten

 • vägg:

  huvudsakligen vertikal konstruktion med rumsavgränsande funktion En vägg kan dessutom ha husstombärande eller klimatskärmande funktion. Med rumsavgränsning avses avgränsning mellan olika rum eller mellan rum och det fria.

Till toppen av sidan