Vattenavvisande beklädnader av plattor av natursten eller konstbetong inomhus

Begreppsbestämningar

 • beklädnad:

  ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

 • elastisk fogmassa:

  fogmassa som efter härdningen har ett övervägande elastiskt beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser är i det närmaste proportionella mot deformationen

 • fästmassa:

  massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

 • plattsättning:

  sättning av plattor på väggar eller andra vertikala ytor

 • tätskikt:

  (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan