Fasadbeklädnader, marksocklar o d av plattor av natursten eller konstbetong

Begreppsbestämningar

  • beklädnad:

    ytskikt på tak- eller väggyta Ytskikt som påförs i flytande form, till exempel färg, räknas inte som beklädnad.

  • fästmassa:

    massa som medger läggning och sättning av beläggningar och beklädnader i tunna skikt

  • klovyta:

    (på natursten:) yta framkommen genom klyvning av natursten

Till toppen av sidan