Beläggningar av plattor av natursten eller konstbetong på balkong, altan e d utomhus

Begreppsbestämningar

  • golv:

    konstruktion som bildar undre begränsningsyta i rum

  • klovyta:

    (på natursten:) yta framkommen genom klyvning av natursten

  • tätskikt:

    (i huskonstruktion:) skikt vars uppgift är att hindra vatten att tränga in i konstruktionen

Till toppen av sidan