Hus 21
|
AMA RA MOTIV
SKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS
Generation 
Hus 21

MSKIKT AV BELÄGGNINGS- OCH BEKLÄDNADSVAROR I HUS

AMA

Figurer i AMA är principiella och inte skalenliga. I... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

RA

Fukt

Redovisa kritiska fukttillstånd som framkommit... Köp AMA Hus Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och stenmaterial samt vatten och eventuella tillsatsmedel och/eller tillsatsmaterial Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • bjälklag:

  horisontal, bärande byggnadsdel som åtminstone från endera över- eller undersidan avgränsar olika våningar i en byggnad

 • golvavjämningsmassa:

  massa som används för förbättring av planhet hos underlag. Massan är pumpbar och kan vara självutjämnande. Läggs normalt i skikt om 0–50 mm

 • relativ fuktighet (RF):

  kvot mellan verklig ånghalt och ånghalt vid mättnad vid samma temperatur (TNC 95)

 • underlag:

  materialskikt på vilket beklädnader, beläggningar och dylikt anbringas

 • ytskikt:

  tunt materialskikt ytterst på konstruktion (TNC 95) se även under beklädnad och beläggning

Till toppen av sidan